Tải InDeep File List Maker

Link Tải InDeep File List Maker chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


InDeep File List Maker - Phần mềm tạo danh sách tệp

InDeep File List Maker là ứng dụng tạo danh bạ tệp, có thể tìm tên tệp và Folder trong danh bạ tệp được tạo ra từ ngẫu nhiên bản nào trước đó, khi danh bạ đc lưu trữ dưới định dạng giấy tờ dễ dàng.Ngoài ra, còn hỗ trợ bạn tìm được tệp trên một vài đĩa CD, DVD khi bạn ko nhớ những tệp đấy ở đâu.Danh sách tệp này thực sự có ích trong trường hợp bạn bị mất dữ liệu hay để nâng cấp, thay thế những tệp thực thi.
InDeep File List Maker


Link Tải InDeep File List Maker mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)