Tải Intelligent Backup

Link Tải Intelligent Backup chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Intelligent Backup - Sao lưu dữ liệu

Có nhiều tool sao lưu, tuy nhiên Intelligent Backup cung cấp cho bạn một bản quản lý cho dự án của bạn.Với Intelligent Backup bạn có năng lực lưu những thay đổi của những tệp theo định kỳ. Hầu hết những chương trình sao lưu khác chỉ cần thể sao chép toàn bộ cấu trúc Folder hay chỉ sao lưu những dữ liệu thay đổi so cùng lần backup gần nhất (incremental backups) là thực sự khó để tái tạo lại.Intelligent Backup chỉ tiết kiệm những thay đổi rất cần thiết. Chức năng độc đáo của chương trình là giữ cho dữ liệu đc lưu trữ dưới dạng hardlinks, bởi vì vậy bạn được phép truy cập vào cấu trúc Folder và có thể khôi phục lại nó ngay lập tức. Đây là chương trình sao lưu kết hợp những lợi thế của incremental backups và full backup.
Intelligent Backup
Chức năng của Intelligent Backup:
- Lưu định kỳ cấu trúc Folder gồm có cả quản lý bản.- Khôi phục những bản sao lưu trong một bước duy nhất.- Tự động delete dữ liệu sao lưu cũ sau một khoảng thời gian.- Quản lý dố lượng project tất yếu.- Hoàn thành những dữ liệu sao lưu bị lỗi.- Tiết kiệm tài nguyên.- S.M.A.R.T. kiểm tra những ổ đĩa đối tượng.- Hoàn toàn tự động sao lưu trong background.- Tự động xây dựng lại toàn bộ Folder.- Thông báo qua thư điện tử cho việc sao lưu thành công hay những lỗi xảy ra.- Thêm những dự án sao lưu hiện có.- Bộ lọc loại file.- …và rất nhiều chức năng khác.


Link Tải Intelligent Backup mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)