Tải Internet Explorer Backup

Link Tải Internet Explorer Backup chính thức:


Internet Explorer Backup

Cài đặt lại Windows đồng nghĩa cùng việc mọi thiết lập, tùy chọn của trình duyệt web, trong đấy có Internet Explorer (IE), ko còn được tương tự “hiện trạng” mà bạn đang sử dụng. BackRex Internet Explorer sẽ lấy lại tất cả danh bạ favourites, font chữ trước đây của IE.

Nếu như bạn sắm cho mình 1 chiếc máy tính mới, hoặc nên format và cài đặt lại hệ điều hành, điều này đồng nghĩa cùng việc bạn nên thiết lập lại những tùy chọn trên Internet Explorer sao cho hợp nhất. Không những thế, việc còn rắc rối hơn nếu bạn đều đặn sử dụng tính năng lưu mật khẩu để tự động đăng nhập trên IE phải bạn ko còn nhớ được mật khẩu đấy là gì. Vậy tại sao bạn ko sao lưu toàn bộ những tùy chọn và những mật khẩu đăng nhập đc lưu trữ trên IE để có thể dễ sử dụng lại về sau những lúc cài đặt mới hoặc sử dụng IE trên một máy tính khác. BackRex Internet Explorer Backup có thể hỗ trợ bạn làm việc này.

BackRex Internet Explorer Backup là tiện ích miễn phí cho phép sao lưu và khôi phục lại những thông báo lưu và tùy chọn của IE như danh bạ favorites, history, proxy, font chữ, cookies những tài khoản đăng nhập, mật khẩu lưu trong IE... Chương trình dễ di giời toàn bộ những thiết lập của IE từ máy này thành máy tính khác, thậm chí 2 máy tính sử dụng những bản khác nhau của Windows hoặc của IE. (chả hạn từ máy tính sử dụng Windows XP có IE 6.0 thành máy tính sử dụng Windows Vista có IE 7.0...)


Link Tải Internet Explorer Backup mới nhất: