Tải Internet Password Recovery Toolbox

Link Tải Internet Password Recovery Toolbox chính thức:

Internet Password Recovery Toolbox là giải pháp toàn diện để khôi phục mật khẩu cho những trình duyệt Internet phổ biến, Email Client, tài khoản chat, FTP Client, tài khoản Network và Dial-up.Với giao diện dễ dàng, bạn chắc chắn có thể dễ cài đặt và sử dụng phần mềm hữu ích này để thực hiện công việc sao cho nhanh nhất.
Internet Password Recovery Toolbox

Chức năng:

Khôi phục mật khẩu cho những trình duyệt Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,…
Khôi phục mật khẩu cho Email Client gồm: Windows Mail, Windows Live Mail, Outlook, Outlook Express, Eudora, The Bat!, Becky, IncrediMail, Gmail Notifier, Group Mail Free, PocoMail, Forte Agent, Mail.Ru Agent, Scribe.
Khôi phục mật khẩu cho tài khoản chat: Windows Live Messenger, ICQ, MSN Messenger, Yahoo! Messenger, Trillian, Trillian Astra, Miranda, GAIM, Pidgin, SIM, R&Q, AIM, AIM Pro, QIP, PSI, FAIM, Paltalk, Google Talk, Excite Private Messenger, MySpaceIM.
Khôi phục mật khẩu cho FTP Client: Total Commander, Far Manager, WS_FTP, CuteFTP, FlashFXP, FileZilla, FTP Commander, SmartFTP, BulletProof FTP, TurboFTP, FFFTP, Core FTP, FTP Explorer, Directory Opus.
Khôi phục mật khẩu cho tài khoản Network và Dial-up. Xem thông báo đăng nhập và mật khẩu để truy cập Internet, LAN hay những máy tính khác.
Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.
Cho phép xuất, nhập hay delete mật khẩu Internet Explorer.
Cho phép thiết lập mật khẩu truy cập để ngăn bớt sử dụng chương trình trái phép.
Giao diện dễ sử dụng.


Link Tải Internet Password Recovery Toolbox mới nhất: