Tải Invoice Manager

Link Tải Invoice Manager chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Invoice Manager là ứng dụng tính toán, làm hóa đơn, bảng giá dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ trong vài phút, tool này có thể lập hóa đơn, làm bảng giá và phiếu tín dụng! Phần mềm này sẽ hỗ trợ tăng hình ảnh doanh nghiệp cùng những hóa đơn chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả làm việc cùng chức năng gửi hóa đơn bằng email.
Invoice Manager

Chức năng:

Quản lý tài khoản khách hàng
Tạo hóa đơn thanh toán
Quản lý tài khoản nhà cung cấp
Tạo bảng giá
Quản lý SP (quản lý kho)
Viết phiếu tín dụng
Quản lý những dịch vụ
Viết phiếu chuyển hàng
Quản lý giao dịch
Viết thông báo tài chính
Ghi chép thanh toán
Theo dõi hoạt động của khách hàng
Gửi thư đến khách hàng (in hay email).
In, email, hay xuất tài liệu thành PDF
Báo cáo
Điều hành nhiều cty với một chương trình
Hỗ trợ trực tuyến
Đa ngôn ngữ
Nhiều loại thuế: VAT, MWST, TVA…
Nhiều loại tiền tệ: Euro, GBP, USD…
Nguyen Hang


Link Tải Invoice Manager mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)