Tải iovSoft Free Video to MP3 Converter

Link Tải iovSoft Free Video to MP3 Converter chính thức:

iovSoft Free Video to MP3 Converter là tool có thể trích xuất âm thanh từ video, hỗ trợ bạn chuyển đổi hầu hết định dạng video như AVI, MPEG, WMV, FLV, H.264/MPEG-4 AVC, MOV, MP4, 3GP, RMVB thành MP3, AAC, WMA, OGG. Với tool này bạn được phép trích xuất ngẫu nhiên bài hát hay đoạn phim từ video.
iovSoft Free Video to MP3 Converter

Chức năng chính:

Trích xuất ngẫu nhiên âm thanh được phát lại trên MP3 của bạn từ tất cả định dạng video phổ biến như AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/MPEG-4 AVC, RM, MOV,…
Ngoài phim chính, bạn có ý định chuyển đổi những chương, bởi vì thế có thể chọn lựa một vài chương để chuyển đổi hàng loạt thuận tiện hơn so cùng chuyển đổi đã chương một.
Xem trước video trong cửa sổ, bạn được phép chụp ảnh từ video để lưu chúng như định dạng hình ảnh BMP, GIF, PNG, JPG.
Cắt ngẫu nhiên đoạn video từ video gốc và chuyển đổi chúng thành tệp âm thanh có thể nghe được trên MP3.


Link Tải iovSoft Free Video to MP3 Converter mới nhất: