Tải IP Monitor

Link Tải IP Monitor chính thức:


IP Monitor

IP Monitor 7.5 là ứng dụngcó thể gigiết hại nhiều chỗ ở IP. IP Monitor có thể gigiết hại nhiều chỗ ở IP và tạo một tn thông tin từ những chỉ số cấu hình. Các thông tin tn giấy tờ được tạo ra và do đấy có thể được thu gom và giải quyết bởi ngẫu nhiên ứng dụng khác để thông tin cho người nào đó về một sự thay đổi. Email và Net Send cũng có tùy chọn sẵn.
Nó cũng có tính năng vẽ đồ thị. Bằng cách giữ phím Shift và nhấp vào một server một cửa sổ đồ thị cho server lưu trữ sẽ được hiển thị mà đồ họa sẽ hiển thị những phản hồi ping. Hiện nay chỉ cần một cửa sổ đồ thị được giúp.


Link Tải IP Monitor mới nhất: