Tải iQB Magic Test

Link Tải iQB Magic Test chính thức:

Tải về máy (159,3 MB)

iQB Magic Test là ứng dụng giúp kiểm tra trực tuyến miễn phí hoàn toàn. Cho phép làm việc cùng cả File Test và File Quiz của Ngân hàng đề khôn khéo iQB.
Giao diện chính iQB Magic Test

Download iQB Magic Test - Phần mềm giúp kiểm tra trực tuyến.iQB Magic Test giúp tất cả 5 hình thức kiểm tra: Chuẩn (Standard), Nhanh (Quick), Mở (Open), Cộng đồng (Public), Kiểm tra trí tuệ IQ (IQ). Với 2 chế độ:Chế độ làm việc cùng File Test (*.qbt).
Chế độ làm việc cùng File Quiz (*.qbtz).
Có thể mở tệp kiểm tra từ ngay dòng lệnh đi chương trình, hỗ trợ giáo viên dễ gán nhanh những đề kiểm tra vào những mục tiêu trên Slide PowerPoint.
Video giới thiệu tính năng của phần mềm iQB Magic Test


Tính năng chính của phần mềm iQB Magic Test

Mở và làm việc cùng cả đôi loại đề kiểm tra chính là Test và Quiz.
Hỗ trợ những hình thức kiểm tra chính: Chuẩn, nhanh, mở, cộng đồng và IQ.
Nhúng và liên kết đề kiểm tra trên Slide PowerPoint.
Kiểm tra trực tiếp ngay sau khi mở tệp.
Có thể chọn lựa thời gian giữa 2 câu hỏi.
Lựa chọn hiển thị đáp án tự động, theo 2 hàng, 2 cột, 1 cột.
Hỗ trợ in File Quiz nhanh lẹ.
Đề kiểm tra

Giao diện đề kiểm tra.iQB Magic Test là tool cực kỳ có ích cho tất cả giáo viên và nhà trường cho việc tin học hóa kiểm tra kiến thức học sinh.


Link Tải iQB Magic Test mới nhất:

Tải về máy (159,3 MB)