Tải iShutdown Timer 1.0.0

Link Tải iShutdown Timer 1.0.0 chính thức:


iShutdown Timer 1.0.0

iShutdown Timer là phần mềm được tạo ra cho những người sử dụng có ý định máy tính của họ tắt máy hay khởi động lại một cách tự động. Chương trình cung cấp những tính năng căn bản như shut down, log off, và stand by. Đây là 1 tiện ích dễ sử dụng cho máy tính, bạn phải chọn thời gian và một tính năng rồi nhấn vào nút Start.
(theo Softpedia)


Link Tải iShutdown Timer 1.0.0 mới nhất: