Tải iSkysoft Free Video Downloader cho Mac

Link Tải iSkysoft Free Video Downloader cho Mac chính thức:

iSkysoft Free Video Downloader cho Mac cho phép người sử dụng Mac dễ tải video từ YouTube. Nó sẽ tự động tìm ra video trên YouTube được mở trong Safari, Chrome hay Firefox chỉ cùng một cú click chuột. Bạn có thể lưu video YouTube ưa thích, thậm chí cả HD thành máy Mac ngay lập tức. Nó cũng có năng lực tắt máy Mac và giúp bạn sử dụng chế độ Sleep Mode khi các giai đoạn tải hoàn tất.Phần mềm này sẽ tự động tải video và cung cấp cho bạn một nút Download khôn khéo để nhanh lẹ tải video trên YouTube, gồm có cả video HD. Giờ đây, bạn được phép tải ngẫu nhiên video độc đáo, trailer, âm nhạc nào cho Mac chỉ trong vài giây.
iSkysoft Free Video Downloader cho Mac

Cung cấp 3 cách để tải video:

  Nhấn nút tải và ứng dụng này sẽ thực hiện phần còn lại cho bạn
  Tải video trên YouTube theo một cách dễ dàng đấy là sao chép và dán chỗ ở URL để tải video
  Kéo và thả biểu tượng URL từ thanh chỗ ở thành biểu tượng dock của chương trình.

  Vài chức năng chính:

  Quản lý video trên YouTube
  Phần mềm này giúp bạn nhập tất cả video ở định dạng FLV, MP4, WebM thành thư viện. Vì thế, bạn được phép tìm video và phát nó một cách dễ, hiển thị trong Finder, vv.Phát video hiện có trên Mac
  Phần mềm này giúp bạn phát video được tải xuống và hiện có đc lưu trữ trữ trên máy Mac một cách thuận tiện cho dù đấy là định dạng gì. Nó mạnh mẽ hơn QuickTime. Giờ đây, bạn được phép thưởng thức video được tải xuống ở chế độ Full Screen.


Link Tải iSkysoft Free Video Downloader cho Mac mới nhất: