Tải iSpeech Translator Cho iOS

Link Tải iSpeech Translator Cho iOS chính thức:

iSpeech Translator là ứng dụng có thể dịch và phát âm ngẫu nhiên từ hay cụm từ gồm có thư điện tử hay giấy tờ (SMS) và có thể chọn lựa ngôn ngữ bản dịch tương ứng dành cho iPhone, iPod Touch và iPad.
iSpeech Translator Cho iOS

Vài chức năng chính:

- Dịch giấy tờ ngẫu nhiên bằng việc chuyện trò hay gõ vào.- Lúc đánh máy hay kể cụm từ, bản dịch sẽ lộ diện trong hộp giấy tờ.- Cut và Copy từ trình duyệt web, ứng dụng chat, email.- Dịch bằng việc chuyện trò trong 7 ngôn ngữ.- Nghe bản dịch của bạn trong 18 ngôn ngữ.- Chia sẻ bản dịch với bạn bè trên Facebook và Twitter.- Hỗ trợ những ngôn ngữ sau:- Bản dịch được giúp trong những ngôn ngữ này:Catalan, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese.


Link Tải iSpeech Translator Cho iOS mới nhất: