Tải iSteg cho Mac

Link Tải iSteg cho Mac chính thức:

Tải về máy (410,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


iSteg cho Mac

iSteg là 1 ứng dụng mã hóa, cho phép người sử dụng ẩn một tệp tin bên trong hình ảnh định dạng JPEG. Công nghệ mã hóa này hay gọi là Steganography – thuật ẩn dữ liệu. iSteg là 1 đầu vào dành cho tool mã mở outguess 2.0. iSteg có thể sử dụng để mã hóa và giải mã một tệp tin ẩn. iSteg là 1 ứng dụng nhị phân chung. Vì thế, nó có thể sử dụng trên cả máy tính Intel Mac và PowerPC.


Link Tải iSteg cho Mac mới nhất:

Tải về máy (410,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)