Tải ISTS PDF Password Remover

Link Tải ISTS PDF Password Remover chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ISTS PDF Password Remover

PDF Password Remover là tool sử dụng để xóa bỏ mật khẩu khỏi tài liệu PDF cùng mọi cấp độ giải mã. Ngoài ra, nó có thể xóa bỏ những hạn chế từng thiết lập trên tài liệu PDF như triết xuất nội dung, chú thích, in chất lượng cao, thay đổi tài liệu và tùy chọn in,…
PDF Password Remover
Chức năng:• Giao diện đẹp và dễ sử dụng.• Hỗ trợ nhiều tệp PDF.• Xóa bỏ mật khẩu PDF khỏi tệp.• Tương thích cùng mọi bản Acrobat.• Xóa bỏ hạn chế khỏi PDF như triết xuất nội dung, chú thích, in chất lượng cao, thay đổi tài liệu và tùy chọn in,…• Giữ nguyên chất lượng của tài liệu đầu ra như tài liệu gốc.• Không yêu cầu tool giúp như Adobe Acrobat hay kỹ năng chuyên nghiệp.Yêu cầu hệ thống:
• Vi giải quyết Pentium hay tương ứng;• RAM 128 MB;• .Net Framework (2.0) hay cao hơn.


Link Tải ISTS PDF Password Remover mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)