Tải ISTS Text to Speak

Link Tải ISTS Text to Speak chính thức:

Tải về máy (306,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


ISTS Text to Speak

Text to Sound Software còn được biết xuất hiện như Word to Sound Converter là tool sử dụng để chuyển đổi tài liệu giấy tờ thành âm thanh.Nó có thể đọc được tất cả những dạng giấy tờ như PDF, sách điện tử, trang web, tin tức, Word, Excel, HTML, dữ liệu giấy tờ , file RTF, giấy tờ thuần, email,...
Text to Sound Software
Chức năng:
• Giao diện đẹp, dễ sử dụng.• Hỗ trợ chuyển đổi nhiều giấy tờ sách điện tử thành tệp âm thanh.• Đọc nội dung giấy tờ trong những ứng dụng gồm: email, PDF, sách điện tử, trang web, tin tức, truyện, báo, Word, Excel,...• Lưu giấy tờ thành tệp sóng để nghe lại.• Giữ nguyên chất lượng âm thanh của tệp sóng.• Không yêu cầu tool giúp khác hoặc kỹ năng chuyên môn.
Yêu cầu hệ thống:
• Vi giải quyết Pentium hay tương ứng;• RAM 128 MB;• Net Framework (2.0) hay cao hơn.


Link Tải ISTS Text to Speak mới nhất:

Tải về máy (306,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)