Tải iTransfer

Link Tải iTransfer chính thức:


iTransfer

PCHand iTransfer là tool truyền và sao lưu hiệu quả dành cho thiết bị iPad/ iPod/ iPhone của bạn. App này có thể truyền nhanh lẹ những bộ phim, nhạc, video, chương trình tivi và podcast từ iPad/ iPod/ iPhone thành máy tính. Ngoài ra, ứng dụng này có thể sao lưu nội dung từ iPad/ iPod/ iPhone thành iTunes.
Các chức năng chính:iPod Transfer – Truyền nội dung iPod thành máy tính hay copy những file iPod thành iTunes PCHand iTransfer là tool truyền iPod tốt nhất, được tạo ra dành cho người sử dụng iPod khi họ cần truyền nội dung iPod thành máy tính Windows hay copy những file iPod thành iTunes. Phần mềm này giúp truyền những bộ phim, video, chương trình tivi, Podcast, những bài hát và sách Audiobook từ iPod thành máy tính hay từ iPod thành iTunes.Truyền từ iPad thành PC/ iTunes – Sao lưu những file nhạc/video từ iPad thành PC /iTunes Công cụ này có thể tính năng sao lưu file nhanh lẹ và thực sự đáng tin cậy từ iPad thành PC và iPad thành iTunes. Một khi bạn có được ứng dụng này, bạn được phép sao lưu nội dụng iPad, gồm có những file video, phim, nhạc, podcast, chương trình tivi thành máy tính hay iTunes.iPhone Transfer- Truyền nội dung của iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4 thành máy tính/iTunes PCHand iTransfer là ứng dụng truyền iPhone tuyệt vời hiện nay, có thể copy nội dung iPhone (nhạc, phim, video, chương trình tivi, podcast và những file khác) thành máy tính và iTunes. Phần mềm này cũng giúp truyền nội dung của iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4 thành máy tính/iTunes.Hỗ trợ tất cả những mẫu iPod / iPad / iPhone Hỗ trợ truyền nhạc, video, podcast từ iPod mini, iPod shuffle, iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 3G,…thành máy tính và iTunes.Phiên bản 1.0.0 có:1. Hỗ trợ truyền iPad / iPod / iPhone Video, nhạc, chương trình tivi, podcast thành máy tính2. Hỗ trợ Copy iPad / iPod / iPhone Video, nhạc, chương trình tivi, Podcast thành iTunes3. Hỗ trợ iPod nano, iPod classic, iPod touch, iPod shuffle và iPod Touch 44. Hỗ trợ iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS và iPhone 4


Link Tải iTransfer mới nhất: