Tải iTransferStudio

Link Tải iTransferStudio chính thức:


iTransferStudio

iTransferStudio là 1 chương trình giúp bạn chuyển bài hát từ iPod, iPhone và iPad vào máy tính hoặc thư viện iTunes của bạn. VớiiTransferStudio, bạn được phép chuyển nhạc, danh bạ nhạc, chơi nhạc, đếm và xếphạng từ iPod xuất hiện máy tính. Chỉ trong vài click chuột, bạn được phép sao lưu một iPod/iPhone, nội dung iPad vào thư viện iTunes của bạn. Nó giúp tất cả những loại iPod, ipod touch, iPhone và iPad.

Bạn ko phải tách nhạc từ đĩa CD và xây dựng lại thư viện iTunes của bạn một lần nữa. iTransferStudio sẽ khiến bạn, tấtcả mọi thứ có thể trở lại máy tính của bạn.
Vài chức năng của iTransferStudio:
    Dễ sử dụng - Chuyển từ iPod xuất hiện máy tính cũng dễ dàng như một số click chuột.
    Chuyển nhạc vào máy tính hay nhập vào iTunes trong khi vẫn giữ xếp hạng của bạn cho mỗi bài hát.
    Danh sách bài hát được bảo lưu - Tất cả những bạn danh bạ nhạc có thể được chuyển trở lại vào iTunes.
    Bạn có thể khiến một danh bạ bại hát gồm có tất cả những bài hát được chơi nhiều hơn mười lần.
    Bạn có thể tìm nhạc trên iPod của bạn bằng bài hát, nghệ sĩ, album và danh bạ nhạc.


Link Tải iTransferStudio mới nhất: