Tải JaBack 8.23 cho Mac

Link Tải JaBack 8.23 cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


JaBack 8.23 cho Mac

JaBack có thử thách, lập lịch, những nhật ký kiểm soát và đồng bộ hóa. Một trong những chức năng JaBack có là cho phép năng lực sử dụng những biến. Đây là 1 chức năng hữu dụng trong việc sử dụng những biến để tìm tệp tương tự mà ko phải biết tên tệp rất hay vị trí của chúng. Có nhiều biến mà bạn được phép sử dụng để tìm và sao lưu những tệp của bạn. Nó thậm chí cho phép kiểm tra cú pháp nội bộ, do đấy bạn được phép xác minh biến mà bạn từng nhập.
JaBack có ba loại khác nhau của nhật ký: nhật ký đầu ra, nhật ký khởi đầu, và nhật ký hoạt động. Mỗi loại trong số đấy cung cấp thông báo nhật ký kiểm soát khác nhau. Có một danh bạ nhật ký tác vụ, cái mà ứng dụng từng cung cấp.

Nhật ký gỡ lỗi có thể được gửi qua thư điện tử xuất hiện bất kì nơi nào bạn muốn. Bạn có thể sử dụng nhiều khoản thư điện tử để gửi những thử thách khác nhau cho những thư điện tử khác nhau.

JaBack là 1 chương trình ít rắc rối để sử dụng lần thứ nhất, tuy nhiên sau khi bạn sử dụng thành thạo, nó là 1 ứng dụng mạnh và tuỳ biến cao. Nhưng, JaBack sẽ cung cấp tính năng sao lưu tốt hơn nếu giao diện người sử dụng được cải tiến hơn nữa.Theo TTCN


Link Tải JaBack 8.23 cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)