Tải Jackcess cho Mac

Link Tải Jackcess cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Jackcess cho Mac

Jackcess là 1 thư viện Java được tạo ra để đọ giấy tờ cho cơ sở dữ liệu MS Access. Ngoài ra nó còn sử dụng để xây dựng những ứng dụng Java.Với Jackcess người sử dụng có thể đọc và viết trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000, 2002 ,2003 ,2007. Nó giúp hầu hết những phong cách dữ liệu Access, giúp việc cập nhật, xóa, tạo bảng, tạo hàng trong Access.


Link Tải Jackcess cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)