Tải jHepWork

Link Tải jHepWork chính thức:

Tải về máy (102,8 MB)


jHepWork - Phần mềm hữu ích cho các tính toán khoa học

jHepWork (hay "jWork") là 1 môi trường tương tác cho những phép tính toán khoa học, phân tích dữ liệu và trực quan dữ liệu được tạo ra cho những nhà khoa học, những kỹ sư và sinh viên. Chương trình kết hợp nhiều đùm phần mềm toán học nguồn mở vào một giao diện thống nhất bằng việc sử dụng những khái niệm về kịch bản, chứ ko nên là khái niệm GUI hay định lý từ vĩ mô.
Mục tiêu củajHepWork là tạo ra một tool cạnh tranh cho đùm thương mại khoa học. Chương trình có thể được sử dụng ở khắp khắp nơi, trong đấy việc phân tích khối lượng dữ liệu lớn số, phân tích kđôi thác dữ liệu thống kê, và toán học là thực sự quan trọng. Chương trình có thể được sử dụng trong khoa học tự nhiên, kỹ thuật, mô hình hóa và phân tích thị trường tài chính.jHepWork có thể được sử dụng cùng một vài ngôn ngữ kịch bản cho nền tảng Java, chả hạn như Jython, (ngôn ngữ lập trình Python), JRuby (ngôn ngữ lập trình Ruby) và BeanShell. Điều này mang lại nhiều lợi thế hơn và dễ dàng cho những tính toán khoa học. Lập trình cũng có thể được thực hiện trong Java bản địa. Cuối cùng, tính toán biểu tượng có thể được thực hiện bằng việc sử dụng ngôn ngữ cấp cao Matlab/Octave.


Link Tải jHepWork mới nhất:

Tải về máy (102,8 MB)