Tải Jpeg Bmp Tiff to Gif Converter 3000

Link Tải Jpeg Bmp Tiff to Gif Converter 3000 chính thức:

Jpeg Bmp Tiff to Gif Converter 3000 là tool chuyển đổi hình ảnh chuyên nghiệp. Nó có thể chuyển đổi những định dạng hình ảnh lớn như jpg, jpeg, bmp, gif, tif, wmf, emf thành gif nhanh lẹ và dễ.Công cụ có chất lượng hình ảnh đầu ra cao và tốc độ giải quyết nhanh. Với giao diện người sử dụng dễ sử dụng, chỉ có một số cú click chuột có thể làm xong việc chuyển đổi.
Jpeg Bmp Tiff to Gif Converter 3000

Chức năng nâng cao:

• Chuyển đổi nhiều định dạng tệp lớn thành gif trong 1 lần.• Kết hợp nhiều hình ảnh thành một tệp tin gif.• Thiết lập thời gian dừng, thời gian chạy, màu cho ảnh gif.• Thiết lập watermark cho bức ảnh.• Thiết lập kích thước hình ảnh được tạo ra.

Chức năng chính:

• Giao diện người sử dụng dễ sử dụng, chỉ có một số cú click chuột là có thể làm xong việc chuyển đổi.• Hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ Folder.• Tốc độ chuyển đổi nhanh và chất lượng file đầu ra cao.• Nếu như chưa có thời gian để chuyển đổi 1 danh bạ tệp, bạn được phép lưu danh bạ chuyển đổi máy tính. Bạn ko phải load tệp 1 lần nữa.• Tùy chọn mở Folder đầu ra khi chuyển đổi làm xong.


Link Tải Jpeg Bmp Tiff to Gif Converter 3000 mới nhất: