Tải JPEG Enhancer

Link Tải JPEG Enhancer chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


JPEG Enhancer - Nâng cấp chất lượng ảnh JPEG

Bạn có những file ảnh kỹ thuật số cùng định dạng JPEG, tuy nhiên chúng ko được sắc sảo cho lắm. Nếu như vậy, xin mời bạn thử xài JPEG Enhancer. Đây là chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng những tệp JPEG một cách rõ rệt, những hình ảnh “qua tay” JPEG Enhancer sẽ biến thành sáng sủa, mịn màng hơn.Chú ý, bạn chưa đăng ký sau khi giải quyết xong sẽ có những dòng chữ Unregistered version chìm phía sau ảnh. 
Giao diện JPEG Enhancer


Link Tải JPEG Enhancer mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)