Tải JPEG Optimizer Pro

Link Tải JPEG Optimizer Pro chính thức:


JPEG Optimizer Pro

JPEG Optimizer Pro - một ứng dụng hỗ trợ người sử dụng giảm kích thước, tối ưu hóa đã hình ảnh JPEG hay tự động tối ưu toàn bộ hình ảnh cùng những thiết đặt...
JPEG Optimizer Pro có thể hỗ trợ người sử dụng làm giảm kích thước của hình ảnh JPEG. Kích thước hình ảnh có thể được giảm bằng việc thay đổi thiết đặt chất lượng - hay là cùng hiệu ứng ngắn hoặc ko đc lưu trữ ý đến trên hình ảnh. Điều này có thể giảm khá nhiều thời gian những trang web cần để tải. JPEG Optimizer Pro có thể được sử dụng để nén hình ảnh, nó có thể quét qua toàn bộ một Folder (gồm có cả Folder con trong đó), tối ưu hóa tất cả file JPEG. Bạn có thể xem trước và điều chỉnh những thiết đặt cho mỗi ảnh trong Folder hoặc tự động tối ưu tất cả hình ảnh sử dụng thiết lập hiện tại.
Theo CNET


Link Tải JPEG Optimizer Pro mới nhất: