Tải JustMe cho Android

Link Tải JustMe cho Android chính thức:

JustMe là ứng dụng hỗ trợ bạn tỏ ra cá tính bằng việc thêm tên của mình lên MH Desktop.
Các tính năng chính của ứng dụng "JustMe":

Thêm chữ có nền lên desktop.
Thêm chữ chưa có nền lên desktop.
Đổi nội dung.
Đổi font.
Đổi màu sắc.

Hướng dẫn:

    Lúc những bạn chọn nội dung ưng ý rùi những bạn chọn "Lưu".
    Các bạn trở lại MH home, chạm lên MH, chọn add Widget, chọn JustMe.
JustMe cho Android
JustMe cho Android
JustMe cho Android


Link Tải JustMe cho Android mới nhất: