Tải K-3D cho Mac

Link Tải K-3D cho Mac chính thức:


K-3D cho Mac

K-3D là ứng dụng miễn phí sử dụng để tạo những mô hình, hoạt cảnh 3D một cách chuyên nghiệp.K-3D hoạt động nhanh, cung cấp 1 kiến trúc plugin hướng mục tiêu chophép bạn mở rộng sự sáng tạo nghệ thuật của mình lên 1 mức độ cao, đồngthời có thể tạo ra từ căn bản đến những hoạt cảnh rắc rối.K-3D cho phép bạn tạo và edit tài liệu trong thời gian thực OpenGL, bóng mờ, xem kết cấu ánh xạ
K-3D


Link Tải K-3D cho Mac mới nhất: