Tải Kaimeisi

Link Tải Kaimeisi chính thức:

Ứng dụng Kaimeisi là phần mềm đổi tên nhiều file với lúc dễ dàng và tiện lợi.

Chức năng:

Tính năng căn bản, dễ dàng
Dung lượng nhỏ
Portable
Dễ dàng gỡ bỏ chương trình
Giao diện người sử dụng trực quan
Bộ lọc danh bạ file xác định
Đổi tên chọn lọc
Xem trước đổi tên
Tích hợp cùng Embarcadero C++ Builder
Minh Lộc