Tải Kate Arrow: Deserted Wood Strategy Guide

Link Tải Kate Arrow: Deserted Wood Strategy Guide chính thức:


Kate Arrow: Deserted Wood Strategy Guide

Trả về một thần tượng có giá trịcho một bộ lạc trong Kate Arrow: Deserted Wood! Trợ hỗ trợ Kate chạy sâu vàotrong rừng và tìm ông nội của nàng trong trò chơi Hidden Object này.Mang theo túi của bạn và sử dụng Strategy Guide có ích để né cáctình huống rủi ro và khiến nó bằng một tai nạn! Theo dõi ôngnội và mang lại tượng thần quyền lực mà ông hứa cùng bộ lạc từng cứu sốngông cách đây nhiều năm.Yêucầu cấu hình:
- CPU: 600 Mhz
- RAM: 128 MB
- DirectX:6.0
- Hard Drive: 17 MB
Hình ảnh trong trò chơi
(theo Big Fish Games)


Link Tải Kate Arrow: Deserted Wood Strategy Guide mới nhất: