Tải Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần

Link Tải Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần - Template kế hoạch làm việc vặt hàng tuần

Phân công công việc gia đình trong tuần cùng việc vặt này lịch trình mẫu. Liệt kê những công việc cần thực hiện, đặt tên cho chúng, và đánh dấu chúng khi hoàn tất.
Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2013.


Link Tải Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)