Tải Kerio WinRoute Firewall 6

Link Tải Kerio WinRoute Firewall 6 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Kerio WinRoute Firewall 6

Kerio WinRoute Firewall là phần mềm tường lửa chuyên dụng. Kerio có tất cả chức năng mà bạn cần đến tuy nhiên hoạt động nhanh hơn các chương trình tường lửa khác như ZoneAlarm rất nhiều.