Tải KeyBag PRO

Link Tải KeyBag PRO chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


KeyBag PRO

Ghi lại những mật khẩu và nắm bắt những hoạt động trên bàn phím trên PC Mac. KeyBag Pro sẽ ghi lại tất cả mật khẩu được điền, KeyBag Pro sẽ lưu lại tất cả những ký tự và message được viết, tn chat, phần mềm từng chạy.KeyBag Pro là ứng dụng ghi lại những lần gõ phím, được tạo ra để nắm bắt tất cả những hoạt động trên bàn phím được thực hiện trên PC Mac. Hoạt động không thể bị tìm ra, KeyBag Pro nắm bắt những lần nhấn phím được gõ trên bất cứ ứng dụng nào, tạo bản ghi của những ghi chú từng được viết, phần mềm từng chạy,....
Chức năng mới ghi lại mật khẩu được tạo ra cho những người có ý định bảo vệ ko gian cá nhân và tăng tính bảo mật cho dữ liệu của họ. Phần mềm này sẽ ghi lại và lưu tất cả những mật khẩu ứng dụng, mật khẩu được điền trên bất cứ trang web và thư điện tử nào. Phần mềm keylogger này sẽ ghi lại tất cả mật khẩu từng được điền, giúp bạn xuất dữ liệu này theo định dạng mong muốn.KeyBag Pro thực sự hợp cùng ngành kinh doanh. Nó sẽ sẵn sàng bản thông báo chi tiết về những hoạt động trên bàn phím từng được thực hiện trong một bảng thực sự dễ đọc, tỏ ra hiện trạng sử dụng ứng dụng và khoảng thời gian sử dụng máy tính.


Link Tải KeyBag PRO mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)