Tải Keybits EXE Password

Link Tải Keybits EXE Password chính thức:

Tải về máy (191,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Keybits EXE Password

Keybits EXE Password là ứng dụng tiện ích giúp bạn bảo vệ file exe cùng một mật khẩu trước khi file exe khởi chạy. Điều này bảo đảm là chỉ những người biết mật khẩu mới có thể khởi đi file exe.
Keybits EXE Password
Vài chức năng:
- Là phần mềm bé gọn.- Hoạt động cùng Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7.- Mật khẩu có thể có 45 ký tự.- Mật khẩu file vẫn được giữ nguyên ngay cả khi chuyển thành một máy tính khác.- Có thể gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ khi ko còn quan trọng.- Cần nhập mật khẩu vào trước khi ứng dụng khởi chạy.- Dễ sử dụng.


Link Tải Keybits EXE Password mới nhất:

Tải về máy (191,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)