Tải KickBack cho Android

Link Tải KickBack cho Android chính thức:


KickBack cho Android - Ứng dụng Android dành cho người khiếm thị

KickBack là những ứng dụng Android Accessibility Service để hỗ trợ người mù và người suy giảm thị lực sử dụng ĐT một cách dễ hơn.Những ứng dụng nói, âm thanh, và tính năng rung được thêm vào ĐT của bạn. Đấy là những ứng dụng từng được cài đặt sẵn trên ĐT và được cập nhật khi những dịch vụ truy cập được cải thiện.Những phần mềm này chỉ được kích hoạt nếu bạn bật AccessibilityCác bước để kích hoạt Accessibility:
1. Vào Settings
2. Chọn Accessibility
3. Kích hoạt chức năng Accessibility
4. Kích hoạt những chức năng TalkBack, KickBack, SoundBack
TalkBack cho Android
TalkBack cho Android


Link Tải KickBack cho Android mới nhất: