Tải King Child Book Library

Link Tải King Child Book Library chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


King Child Book Library

Hầu hết những phần mềm sách điện tử trên thị trường chỉ cần một vài hay một lượng bé sách và thực sự khó để có thể tìm phần mềm có năng lực đáp ứng những yêu cầu của chúng ta.King Chind Book Library là 1 trong các ứng dụng như thế. Tính năng chủ kém của chương trình nàylà thêm một lượng lớn tài liệu vào một cơ sở dữ liệu tựa theo phân loại của chúng. Một phân loại còn gồm có vô vàn phân loại phụ, tương tự file hệ thống. Chương trình này có thể đặt từ 10 xuất hiện 100 ngàn dữ liệu nhỏ. Bạn có thể đọc những cuốn sách này trong một trình duyệt sau khi thư viện sách được tạo ra. Mục tiêu của phần mềm này là xử lý những việc về quản lý khi ngày có càng nhiều dữ liệu như sách điện tử.
Các chức năng chính: • Dễ sử dụng: chỉ có kéo đường dẫn của sách, chuyển đến khu vực phân loại trên thư viện và thả sách vào. Tất cả những cuốn sách trong đường dẫn sẽ được tải vào thư viện.• Hỗ trợ mạnh mẽ năng lực giải quyết thư viện, như giải quyết những dữ liệu, file lớn,…• Tìm nhanh lẹ: bạn được phép tìm được cuốn sách mình cần trong thư viện sách thực sự nhanh.• Trình duyệt đọc sách tốt nhất: giúp đọc file ảnh lớn, giúp hiển thị trực tiếp cùng những loại định dạng thông hay như txt, doc, rtf, pdf, swf, html, mp3 và wmv.• Nén trong: mở rộng chắc năng của winrar và winzip, ví như có thể nén một lượng lớn dữ liệu, tốc độ tìm, hiển thị và edit dữ liệu được nén.• Hỗ trợ mật khẩu bảo vệ, thực sự tiện ích cùng những dữ liệu riêng tư, sách, tranh ảnh riêng tư.• Hỗ trợ giải thích từ• Có năng lực tải dữ liệu lên đến 2Gb• Hỗ trợ chế độ TV Reading: bạn được phép đọc sách cùng khoảng cách xa, hỗ trợ bảo vệ mắt bạn, nổi bật là trẻ nhỏ.• Quản lý thời gian đọc sách: chương trình sẽ bắt trẻ giải lao sao một khoảng thời gian đọc sách.


Link Tải King Child Book Library mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)