Tải KLS Backup 2013 Professional

Link Tải KLS Backup 2013 Professional chính thức:

KLS Backup 2013 là 1 chương trình mạnh mẽ được tạo ra để cho phép người sử dụng sao lưu hay đồng bộ dữ liệu của mình thành ổ đĩa nội bộ và mạng, dịch vụ lưu trữ đám mây, đĩa CD/DVD, WebDAV hay server FTP. Tập tin sao lưu có thể đc lưu trữ trữ, nén hay giải nén ở định dạng Zip hay 7-Zip. Với KLS Backup, bạn được phép sao lưu tệp và Folder từ ổ đĩa cục bộ, mạng, cơ sở dữ liệu, hòm thư và những ứng dụng khác. Bên cạnh đó, chế độ quản lý bản hiện đại sẽ hỗ trợ bạn được phép tìm và phục hồi ngẫu nhiên bản sao lưu nào chỉ trong vài giây. Chức năng đồng bộ giúp bạn dễ đồng bộ nội dung của đôi Folder khác nhau.
KLS Backup Professional

Chức năng chính:

  Một chương trình dễ sử dụng tuy nhiên mạnh mẽ.
  Sao lưu dữ liệu từ ổ đĩa cục bộ và mạng, dịch vụ lưu trữ đám mây, FTP và server WebDAV, Windows Registry.
  Sao lưu cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server, MySQL) và dữ liệu ứng dụng (Outlook, Thunderbird).
  Sao lưu thành ổ đĩa cục bộ và mạng, server FTP và WebDAV, đĩa CD/DVD.
  Sao lưu thành những dịch vụ lưu trữ đám mây như: Windows Azure, Amazon S3, OpenStack Object Storage, Eucalyptus Walrus.
  Hỗ trợ chế độ sao lưu đầy đủ, gia tăng và vi sai.
  Sao lưu những tệp mở và NTFS.
  Cung cấp những cấu hình và plug-in sao lưu có năng lực tùy chỉnh chắc chắn.
  Cung cấp những tính năng tìm và quản lý file lưu trữ mạnh mẽ.
  Hỗ trợ nén file ZIP, ZIP 64, 7-Zip.
  Lựa chọn phục hồi tệp và Folder thành một khu vực tùy chỉnh.
  Lưu trữ an toàn nhờ vận dụng thuật toán mã hóa AES, giúp SSL/TLS để chuyển đổi từ xa.
  Công nghệ đồng bộ tệp đôi chiều có giúp bản.
  Tự động sao lưu nhờ sử dụng tool lên lịch trình được tích hợp sẵn.
  Hỗ trợ những thông tin bằng email, Windows Application Log và những bản ghi sao lưu chi tiết.
  Hỗ trợ giao diện dòng lệnh.
  Tương thích cùng Windows 8, Windows Server 2012.

  Yêu cầu hệ thống:

  Dung lượng ổ cứng trống: 15 MB
  Dung lượng bộ nhớ: 64 MB


Link Tải KLS Backup 2013 Professional mới nhất: