Tải KRyLack Archive Password Recovery

Link Tải KRyLack Archive Password Recovery chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


KRyLack Archive Password Recovery

RyLack Archive Password Recovery là ứng dụng để khôi phục mật khẩu bị mất hay người sử dụng quên đối cùng những file có định dạng ZIP, RAR và ACE.
RyLack Archive Password Recovery
Các chức năng chính:
Phần mềm này có giao diện người sử dụng thân thiện
Phần mềm này có thể làm việc cùng những file nén có chứa một tệp tin mã hóa
Hỗ trợ tất cả những file RAR
Hỗ trợ tất cả những file RAR có tên file từng được mã hóa
Hỗ trợ những file nén RAR đa dung lượng
Hỗ trợ những file nén ZIP
Các file nén tự giải nén cũng được giúp
Phần mềm có thể tùy biến được: đặt độ dài mật khẩu, tập hợp ký tự được sử dụng để tạo mật khẩu,....
Người sử dụng có thể chọn tập hợp ký tự cho tấn công vét cạn
Tấn công vét cạn
Tấn công từ từ điển cũng được giúp
Tự động lưu mật khẩu
Công cụ giải nén cho những file nén ZIP, RAR, ACE
Độ dài của mật khẩu ko bị hạn chế
Hỗ trợ skin
Tự động cập nhật cũng được giúp.


Link Tải KRyLack Archive Password Recovery mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)