Tải Kutools cho Excel (Personal)

Link Tải Kutools cho Excel (Personal) chính thức:

Làm việc cùng Microsoft Excel, bạn sẽ trông thấy là những thao tác luôn được lặp chạy lặp lại, nổi bật là khi làm việc cùng biểu đồ, bảng biểu, thông báo. Kutools for Excel chính là tool bạn phải để chấm dứt tình hình đó.Bên cạnh những tính năng hay được sử dụng của Microsoft Excel, phần mềm hỗ trợ tăng cường và cho vào những tính năng hiện đại hơn để dễ hoạt động trong Excel. Giả sử, bạn được phép kết hợp bảng và ô, xóa bỏ những ô trống và làm những việc làm hàng loạt chỉ vớimột cú click chuột trong Microsoft Excel.
Các chức năng chính:
Tối đa hóa Workspace

Cung cấp 4 cách để tối đa hóa ko gian làm việc của bảng tính hiện tại.
Quản lý Workbook

- Kết hợp nhiều bảng tính Excel- Phân chia những bảng tính Excel hiện tại- Tự động lọc những bảng tính Excel trống và ẩn
Quản lý bảng tính

- Sắp xếp bảng của Workbook hiện tại theo thứ tự chữ cái.- Đổi tên bảng tính hàng loạt- Copy/New Worksheets hàng loạt- Xóa bảng tính trống
Công cụ phổ biến

Cung cấp các tính toán rắc rối, sao chép đường dẫn tệp hiện tại, sao lưu tệp, mở Folder, tự động mở bảng tính hiện tại

Xem Tools

Hiển thị hay ẩn các thanh Ribbon, di giời theo chiều dọc hay ngang, Sheet tab, Status Bar và Zero Value
Chọn Công cụ

Có sẵn để chọn Max/Min cell, tất cả các bảng tính, tất cả những bảng trống
Công cụ Visibility

- Ẩn các bảng tính bảng tính ko hoạt động- Ẩn theo phạm vi, workbooks và worksheets
Công cụ xóa

Xóa các đối tượng cụ thể từ bảng tính hiện tại của Excel.


Link Tải Kutools cho Excel (Personal) mới nhất: