Tải Kvisoft PDF Splitter

Link Tải Kvisoft PDF Splitter chính thức:

Kvisoft PDF Splitter là 1 phần mềm chia bé file PDF miễn phí hoàn toàn và dễ sử dụng. Nó sẽ hỗ trợ người sử dụng tạo ra những tệp PDF mới bằng việc trích xuất một vài trang từ file PDF nhiều trang. Bên cạnh đó, họ có thể chia tách file PDF nhiều trang tựa theo phạm vi.
Kvisoft PDF Splitter

Các chức năng chính:

Chia tách một tệp tin PDF được cài đặt mật khẩu bảo vệ chỉ trong vài giây
  Đối cùng tệp PDF được bảo vệ bằng mật khẩu chủ sở hữu (đây là những file PDF được bảo vệ chống sao chép, in ấn và edit), PDF Splitter có thể gỡ bỏ mật khẩu và chia tách nó trực tiếp.
  Đối cùng file PDF được bảo vệ bằng mật khẩu người sử dụng (đây là những file PDF được bảo vệ để ngăn người sử dụng khác ko mở được nó), bạn phải nhập mật khẩu, sau đấy chương trình có thể xóa bỏ mật khẩu này và thực hiện chia tách nó.
  Cung cấp 3 chế độ chia tách hiệu quả và linh hoạt

  Chia tách theo n-page

  Chế độ này giúp bạn chia tách một tệp tin PDF nhiều trang thành một số tệp PDF cùng n trang trên mỗi file.

  Trích xuất trang từ PDF theo phạm vi

  Chế độ này giúp bạn linh hoạt chọn lựa trang mà mình có ý định trích xuất từ file PDF nhiều trang, sau đấy kết hợp chúng thành một tệp tin mới. Bạn có thể chọn trang bằng việc thiết lập phạm vi trang hay bằng việc gõ trực tiếp số trang. Các trang còn lại cũng có thể được tạo ra trong một tệp tin PDF mới nếu bạn chọn tùy chọn này.

  Xóa bỏ trang khỏi file PDF

  Bằng cách chọn lựa phạm vi, bạn được phép gỡ bỏ những trang PDF ko ưng ý hay những phần ko quan trọng trước khi thực hiện chia tách PDF.Xem hình thu nhỏ
  Giờ đây, bạn được phép dễ chọn lựa nhiều trang ở chế độ xem thumbnail, sau đấy lưu lại những trang được chọn lựa vào một tài liệu PDF.
  Yêu cầu hệ thống:

   Bộ vi giải quyết: Pentium III/Athlon
   Tốc độ giải quyết: 256 MHz
   Dung lượng bộ nhớ: 256 MB
   Dung lượng đĩa cứng: 50 MB


Link Tải Kvisoft PDF Splitter mới nhất: