Tải L-Lingo Burmese cho Mac

Link Tải L-Lingo Burmese cho Mac chính thức:

L-Lingo Burmese được tạo ra cho những người có ý định học chưa có hay có một chút kiến thức về tiếng Myanma. Chương trình này gồm có 55 bài học. Các bài học gồm có những mảng như du lịch và đời sống cộng đồng, ở nhà, nơi làm việc, con người, suy nghĩ và thiên nhiên. Sẽ có 5 bài học nổi bật tập trung chủ kém vào những cụm từ hay sử dụng và những đoạn hội thoại.

Phiên bản mới này có:

Thêm chọn lựa phát âm chậm, giao diện người sử dụng mới


Link Tải L-Lingo Burmese cho Mac mới nhất: