Tải Label Maker Wizard

Link Tải Label Maker Wizard chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Label Maker Wizard

Label Maker Wizard là 1 ứng dụng mà có thể hỗ trợ bạn tạo ra và in ấn nhãn, vỏ và tờ in cho CD và DVD.

Bạn có thể thêm danh bạ bài hát, chữ ở hộp đĩa, thay đổi fonts, kích thước font, màu sắc, thêm hình ảnh vào vỏ đĩa và nhãn, lưu, nạp.

DVD and CD Label Maker Wizard giúp nhiều loại định dạng nhãn đĩa thông hay tuy nhiên bạn cũng có thể in trên giấy rõ ràng và sử dụng bản in ra để cắt vỏ hộp/nhãn của chính bạn.
Theo softvnn


Link Tải Label Maker Wizard mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)