Tải Language Translator HD cho iOS

Link Tải Language Translator HD cho iOS chính thức:

Language Translator cho iOS là ứng dụng biên dịch từ, cụm từ và câu giữa những ngôn ngữ khác nhau.Ứng dụng thực sự dễ sử dụng, là tool có ích cho người đều đặn chạy nước ngoài.

Chức năng:

Giao diện dễ sử dụng
Khả năng lưu phần dịch trước vào cơ sở dữ liệu để tham chiếu về sau
Dịch Email
Hỗ trợ 36 ngôn ngữ
Minh Lộc


Link Tải Language Translator HD cho iOS mới nhất: