Tải LastPass Tab Browser Cho iPad

Link Tải LastPass Tab Browser Cho iPad chính thức:

LastPass Tab Browser là tool quản lý mật khẩu tự động dành cho iPad. Giúp lưu trữ mật khẩu một cách an toàn mà vẫn bảo đảm là bạn được phép truy cập chúng trên ngẫu nhiên thiết bị nào ở bất kì nơi đâu.Hơn nữa, có thể tải nhiều Tab với một lúc và chuyển đổi giữa chúng một cách nhanh lẹ.
LastPass Tab Browser Cho iPad

Vài điểm mới trong bản 1.75:

- Hỗ trợ iOS 5.- Lúc có ý định save thì thực hiện bằng việc: LastPass Icon -> Save All Entered Data.- Lỗi “alert” liên tiếp hiển thị từng được giải quyết.- Ngắt truy cập cùng trang SSL cũng từng được giải quyết.- Dòng thông tin “Applications saved with LastPass” từng hiển thị trên những Tab của trình duyệt.


Link Tải LastPass Tab Browser Cho iPad mới nhất: