Tải Letterbox cho Mac

Link Tải Letterbox cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Letterbox cho Mac

Letterbox là 1 plugin dành cho ứng dụng Mail của Apple, có năng lực tận dụng chế độ toàn MH của máy tính. Letterbox sẽ sắp xếp lại giao diện thành 3 dòng ngang để bảng message sẽ ở bên phải của danh bạ message thay bởi vì ở phía dưới cùng.
Phiên bản mới này có:Phiên bản mới này của Letterbox tương thích cùng Mac OS X 10.6.5.
Tương thích cùng một vài plugin Mail khác có sử dụng Sparkle để tự động cập nhật.
Thay đổi địa điểm bảng xem trước cùng mục menu hay shortcut bàn phím ko thay đổi giá trị trong bảng Preference


Link Tải Letterbox cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)