Tải Lịch 2013 (Thứ Hai-Chủ Nhật)

Link Tải Lịch 2013 (Thứ Hai-Chủ Nhật) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Lịch 2013 (Thứ Hai-Chủ Nhật) - Template Lịch 2013

Mẫu lịch năm 2013 này có những bản chiếu riêng cho đã tháng ở định dạng từ thứ Hai xuất hiện Chủ Nhật. Nên nhập lịch hẹn và sự kiện cho ngẫu nhiên ngày nào. Hoặc, bạn được phép sao chép trang đấy cho ngẫu nhiên tháng nào để thêm nó vào một nội dung thuyết trình khác. Tùy chỉnh mẫu này bằng việc thay đổi màu sắc và kiểu, sử dụng những đề tài PowerPoint. Dùng lịch ở định dạng điện tử của nó hay in ra để trưng bày.
Lịch 2013 (Thứ Hai-Chủ Nhật)
Phù hợp cùng Microsoft PowerPoint 2013.


Link Tải Lịch 2013 (Thứ Hai-Chủ Nhật) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)