Tải Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 (Word/Excel/PDF)

Link Tải Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 (Word/Excel/PDF) chính thức:

Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 (Word/Excel/PDF) cung cấp thời gian chuẩn, hợp mọi mục đích sử dụng. Bạn có thể tải Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 (Word/Excel/PDF) miễn phí và lập kế hoạch riêng tư ngay từ bây giờ.Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 (Word/Excel/PDF) chính xác, linh hoạt và miễn phí tải, in sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Những mẫu template này đáp ứng nhiều mục đích sử dụng từ lên kế hoạch nghỉ lễ, nghỉ dưỡng, du lịch, tìm hiểu, tổng kết hàng năm, kế hoạch mỗi năm, lịch cty, kế hoạch văn phòng, lịch nghỉ lễ, lịch học tập, lịch làm ca, lịch tùy chỉnh, kế hoạch hóa gia đình, tính thời gian, tính ngày rụng trứng, lịch mang thai, tool quản lý dự án dễ dàng, tool cộng tác nhóm, EMM, ERP, SCM, PLM, CRM, HR, thông báo, làm danh bạ, quản lý công việc, lịch hẹn, kế hoạch hẹn, lịch trên PC, lịch treo tường, lịch treo tường đến lịch quản lý như bảng thời gian, tool quản lý thời gian hay phần mềm theo dõi thời gian, quản lý quy trình, tối ưu hóa quy trình quản trị, quản trị kinh doanh, kinh doanh khôn khéo và phân tích, tự động hóa, dự báo, tài chính, kế toán, lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch thuế, bán hàng & tiếp thị, khách hàng dịch vụ, quản lý quan hệ khách hàng, quy trình và quản lý chuỗi cung ứng, phân tích dữ liệu, lịch bỏ túi, lịch quảng cáo, lập kế hoạch nhân viên, theo dõi nhân viên vắng mặt, người lập kế hoạch, tạp chí hàng năm, sự kiện, share lịch biểu, tính ngày, kế hoạch đám cưới, kế hoạch năm tài chính, đăng ký hay thông báo và rất nhiều hơn nữa…Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 (Word/Excel/PDF) có nhiều biến thể từ cả năm một trang đến 4 trang lịch theo quý (3 tháng/trang)... Mẫu lịch này miễn phí hoàn toàn, được cung cấp bởi Calendarpedia.Chú ý, toàn bộ Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 (Word/Excel/PDF) có kích thước theo chuẩn khổ giấy A4 của Mỹ. Bạn có thể mở mẫu lịch bản Word bằng Word (2007, 2010, 2013, 2016 & Office 365), PDF bằng những trình đọc PDF thông dụng như Adobe Acrobat Reader 5.0 trở lên, PDF-XChange Viewer, Foxit Reader, Excel từ 2007 trở lên.Định dạng file:
Word (.docx) |
Excel (.xlsx) |
PDF logo
PDF (.pdf)
9 Lịch 2019 - Mẫu lịch ngang 2019 (Word/Excel/PDF)

Mẫu lịch 2019 số 1
Mẫu lịch 2019 số 1:
Lịch trên với 1 trang, có bố cục ngang.
12 tháng/trang. Mỗi tháng một màu khác nhau (lịch cầu vồng)
Xếp tháng theo bề rộng (tháng ở trên đầu), ngày chiều dọc
Tải mẫu lịch 2019 số 1 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 1 bản Excel 
PDF logo
 
Tải mẫu lịch 2019 số 1 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 2
Mẫu lịch 2019 số 2
Một trang lịch 2019 theo bề rộng.
Cột ngang là tháng, cột dọc là ngày.
Tải mẫu lịch 2019 số 2 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 2 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 2 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 3
Mẫu lịch 2019 số 3
Một trang lịch ngang 2019 phong cách tuyến tính.
Cột ngang là ngày (ở trên đầu), cột dọc bên trái là tháng.
Tải mẫu lịch 2019 số 3 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 3 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 3 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 4
Mẫu lịch 2019 số 4
Một trang lịch ngang 2019 phong cách linear (tuyến tính).
Cột ngang là ngày (ở trên đầu), cột dọc tháng xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Căn chỉnh ngày trong tuần ở với một cột.
Tải mẫu lịch 2019 số 4 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 4 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 4 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 5
Mẫu lịch 2019 số 5
Lịch ngang 2019 có đôi trang.
Cột ngang trên với là tháng, cột dọc là ngày.
6 tháng/một trang.
Tải mẫu lịch 2019 số 5 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 5 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 5 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 6
Mẫu lịch 2019 số 6
Lịch ngang 2019 có đôi trang.
Các ngày trong tuần ở với một dòng để dễ quan sát.
6 tháng/trang.
Tải mẫu lịch 2019 số 6 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 6 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 6 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 7
Mẫu lịch 2019 số 7
Lịch ngang 2019 có 4 trang.
Ô tháng nằm ngang.
Ô ngày nằm dọc theo thứ tự từ trên xuống dưới.
3 tháng/quý/trang.
Tải mẫu lịch 2019 số 7 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 7 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 7 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 8
Mẫu lịch 2019 số 8
Lịch ngang 2019 một trang.
Mỗi tháng một màu khác nhau (lịch cầu vồng).
Các tuần bắt đầu từ khi Chủ Nhật.
Tải mẫu lịch 2019 số 8 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 8 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 8 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 9
Mẫu lịch 2019 số 9
Lịch ngang 2019 một trang.
Tuần bắt đầu từ khi Chủ Nhật.
Tải mẫu lịch 2019 số 9 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 9 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 9 bản PDF

8 Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 theo chiều dọc (Word/Excel/PDF)

Mẫu lịch 2019 số 10
Mẫu lịch 2019 số 10
Lịch 2019 một trang.
Mỗi tháng một màu khác nhau (lịch cầu vồng).
Bắt đầu tuần bằng Chủ Nhật.
Tải mẫu lịch 2019 số 10 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 10 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 10 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 11
Mẫu lịch 2019 số 11
Lịch 2019 một trang.
Bắt đầu tuần bằng Chủ Nhật.
 
Tải mẫu lịch 2019 số 11 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 11 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 11 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 12
Mẫu lịch 2019 số 12
Lịch 2019 một trang.
Toàn bộ năm 2019 trên một trang.
Tải mẫu lịch 2019 số 12 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 12 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 12 bản PDF
Mẫu lịch 2019 số 13
Mẫu lịch 2019 số 13
Lịch 2019 đôi trang.
6 tháng/một trang.
Tải mẫu lịch 2019 số 13 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 13 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 13 bản PDF
Mẫu lịch số 14
Mẫu lịch 2019 số 14
Lịch 2019 bốn trang.
3 tháng/trang.
Tải mẫu lịch 2019 số 14 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 14 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 14 bản PDF
Mẫu lịch số 15
Mẫu lịch 2019 số 15
Lịch một trang, chia đôi phần trên và dưới.
Mỗi phần là nửa năm, mỗi tháng một màu khác nhau.
Tải mẫu lịch 2019 số 15 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 15 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 15 bản PDF
Mẫu lịch số 16
Mẫu lịch 2019 số 16
Lịch một trang.
Mỗi ngày trong tuần tương ứng cùng một cột - cực có ích khi lên sự kiện định kỳ.
Tải mẫu lịch 2019 số 16 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 16 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 16 bản PDF
Mẫu lịch số 17
Mẫu lịch 2019 số 17
Lịch theo chiều dọc một trang 
Tải mẫu lịch 2019 số 17 bản Word
Tải mẫu lịch 2019 số 17 bản Excel
PDF logo
Tải mẫu lịch 2019 số 17 bản PDF


Link Tải Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 (Word/Excel/PDF) mới nhất: