Tải Lịch ảnh tháng Chủ Nhật-Thứ Bảy năm 2015

Link Tải Lịch ảnh tháng Chủ Nhật-Thứ Bảy năm 2015 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Lịch ảnh tháng Chủ Nhật-Thứ Bảy năm 2015 - Mẫu ảnh lịch theo tháng 2015

Chọn một ảnh khác nhau cho mỗi tháng của năm trong lịch năm 2014 này. Ngày trong khoảng từ Chủ Nhật xuất hiện Thứ Bảy mỗi tuần.
Lịch ảnh tháng Chủ Nhật-Thứ Bảy năm 2015
Phù hợp cùng Microsoft Publisher 2013.