Tải Lịch ảnh tháng Thứ Hai-Chủ Nhật năm 2015

Link Tải Lịch ảnh tháng Thứ Hai-Chủ Nhật năm 2015 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Lịch ảnh tháng Thứ Hai-Chủ Nhật năm 2015 - Template lịch ảnh năm 2015

Chọn một ảnh khác nhau cho mỗi tháng của năm trong lịch năm 2015 này. Ngày trong khoảng từ Thứ Hai xuất hiện Chủ Nhật mỗi tuần.
Lịch ảnh tháng Thứ Hai-Chủ Nhật năm 2015
Phù hợp cùng Microsoft Publisher 2013.