Tải Lịch chung cả năm

Link Tải Lịch chung cả năm chính thức:


Lịch chung cả năm - Template lịch chung cả năm

Mẫu lịch một trang này dễ dàng mà lại linh hoạt. Nó giúp bạn nhập ngẫu nhiên năm hoặc ngày nào để bắt đầu tuần mới. Dùng mẫu này hàng năm và share với bạn bè của bạn.
Lịch chung cả năm
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2013