Tải Lịch tiêm chủng cho Android

Link Tải Lịch tiêm chủng cho Android chính thức:


Lịch tiêm chủng cho Android - Lịch tiêm chủng mở rộng cho bé

Ứng dụng lịch tiêm của nhỏ là phần mềm được xây dựng từ lịch tiêm chủng mở rộng quốc gia nhằm hỗ trợ bạn quản lý lịch tiêm chủng của nhỏ từ lúc sinh ra cho xuất hiện 36 tháng tuổi.Ứng dụng lịch tiêm của nhỏ quản lý gồm có loại vacxin tiêm của bé, những mũi tiêm, số mũi tiêm, danh bạ cơ sở tiêm chủng gần nơi nhỏ ở, đặt hẹn tiêm cho nhỏ tại những cơ sở y tế uy tín và nhắc bạn lịch tiêm của nhỏ ngay trên ĐT. Bạn có thể coi ứng dụng như nhật ký ghi lại lịch sử lịch tiêm của bé; hơn thế nữa bạn được phép thay đổi ngày tiêm của nhỏ và đánh dấu những mũi vacxin từng tiêm và những mũi vacxin chưa tiêm hay bỏ qua.App này rất có ích đối cùng những ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ, bạn được phép quản lý nhiều lịch tiêm của nhiều nhỏ với một lúc trên phần mềm này.
Lịch tiêm chủng cho Android
Lịch tiêm chủng cho Android
Lịch tiêm chủng cho Android


Link Tải Lịch tiêm chủng cho Android mới nhất: