Tải LightShot cho Internet Explorer

Link Tải LightShot cho Internet Explorer chính thức:

LightShot là 1 tool miễn phí, trong việc chụp ảnh MH, cung cấp ba chế độ làm việc khác nhau, một là Add-on cho Internet Explorer. Một trong những chức năng tuyệt vời của LightShot đấy là hình ảnh sau khi chụp bạn được phép ngay lập tức share ảnh với bạn bè hay vào những mạng cộng đồng, đồng thời cung cấp cho bạn một URL của hình ảnh được tải lên. Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò là tool để edit những ảnh chụp MH.Bạn cũng có thể lưu ảnh chụp MH xuống máy tính của mình cùng những định dạng JPG, PNG hay BMP.

Các chức năng của LightShot:

Chụp ảnh MH nhanh lẹ cùng khu vực tự chọn: giúp bạn chọn ngẫu nhiên khu vực nào trên MH máy tính để chụp lại chỉ bằng 2 lần click chuột
Dễ sử dụng ứng dụng: Giao diện làm việc dễ dàng, dung lượng bé gọn, thao tác nhanh khiến công việc của dễ hơn.
Chia sẻ ảnh chụp MH bằng Internet: Ảnh sau khi chụp, bạn được phép tải lên server để có được liên kết nhanh để share.
Mạnh mẽ trực tuyến biên tập: Hình ảnh sau khi chụp, bạn được phép edit bằng tool trực tuyến Pixlr Editor
LightShot bảo đảm là 1 tool chụp MH đáng để bạn tìm hiểu và chọn lựa khi phải có. Nhất là là có sẵn trong ba hình thức từ yêu cầu của bạn. Theo TTCN


Link Tải LightShot cho Internet Explorer mới nhất: