Tải Lingoversity

Link Tải Lingoversity chính thức:


Lingoversity - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh

Lingoversity được tạo ra nổi bật để gia tăng vốn từ vựng của bạn một cách hiệu quả và thân thiện. Không tương tự những phương pháp học tập truyền thống, những khái niệm của chương trình có năng lực khơi dậy sự hào hứng và thúc đẩy sinh viên. Công nghệ độc đáo của Lingoversity bảo đảm là bạn sẽ ko quên những từ bạn khám phá.Học từ vựng là phần căn bản nhất của việc học một ngôn ngữ thứ hai. Dùng Lingoversity để tạo ra giọng nói của bạn, giúp bảng chú giải thuật ngữ riêng tư như một nguồn tham khảo. Thực hành vốn từ vựng và làm thành thạo cách phát âm của bạn cùng sự giúp đỡ của những file âm thanh kỹ thuật số yêu thích của bạn.
Theo mtaive.com


Link Tải Lingoversity mới nhất: