Tải Little Shop of Treasures

Link Tải Little Shop of Treasures chính thức:

Little Shop of Treasures 2 là 1 game mà khi chơi, bạn ko những chỉ tìm những đồ vật bị giấu, bạn còn nên nâng cấp sửa chữa 1 nhà hát đang xuống cấp và mở một cửa hiệu lưu niệm về phim ảnh. Bạn cũng có cơ hội đoạt được những chiếc cúp khi có đc những đối tượng đề ra trong suốt chuyến phiêu lưu bán hàng trong TP lớn.
Little Shop of Treasures
Bạn sẽ nên tìm những đồ vật mà người mua hàng yêu cầu. Và dĩ nhiên đây là 1 thách thức đối cùng game thủ. Các đồ vật được giấu thực sự kĩ trọng một nền cửa hàng thực sự chói lọi. Có hint (trợ giúp) cho sẵn cho bạn những lúc bí và không thể tìm ra đồ vật, và ngoài ra bạn có thể tìm thêm những hint khác trong mỗi cửa hàng để tăng thêm sự trợ giúp.
Đặc điểm:

Có nhiều phương thức chơi khác nhau
Có vòng chơi thưởng điểm và phong cách chơi nhanh
Có 12 cửa hàng đặc sắc
Có xuất hiện 23 giải thưởng mà bạn phải có đc
Bạn sẽ có những vòng chơi tìm kỳ thú

Little Shop of Treasures


Little Shop of Treasures


Little Shop of Treasures
Theo hotgame


Link Tải Little Shop of Treasures mới nhất: